ROZDÍLY MEZI BÍLOU A ČERNOU VANOU

Bílá vana
Bílá vana je stavební konstrukce základů nebo svislých stěn z vodonepropustného monolitického betonu, který díky svým vlastnostem plní jak nosnou tak i hydroizolační funkci, proto pro bílou vanu není potřeba žádná dodatečná hydroizolace. Aby nebyla narušena její nepropustnost, musí být prostupy bílou vanou řádně připraveny a utěsněny. Název je odvozen dle přibližné barvy betonu = bílá.
Bílá vana

Černá vana
Černá vana je stavební konstrukce, která je vyhotovena z vodopropustného materiálu (beton, cihly, vápenopískové tvárnice a jiné...). Konstrukci je nutné zaizolovat proti průniku vody. Jako izolační materiál slouží nejčastěji asfaltové nátěry, asfaltové pásy a PVC folie. U černé vany je nutné prostup řádně napojit na hydroizolaci. Název je odvozen dle barvy hydroizolace např. asfaltové pásy = černá.
Černá vana 

Bílá vanaČerná vana