RYCHLETUHNOUCÍ SPÁROVACÍ HMOTA SUPERFIX 10

Rychletuhnoucí spárovací hmota Superfix 10

POPIS PRODUKTU

Rychletuhnoucí spárovací hmota Superfix 10 je materiál na bázi vázaného cementu, s organickými a anorganickými přísadami s vysokou počáteční pevností.

POUŽITÍ PRODUKTU

 • k dodatečnému usazení pažnic po vybudování jádrového vrtu nebo vybourání otvoru v konstrukci objektu (utěsněňuje mezikruží mezi pažnici a jádrovým vrtem/vybouraným otvorem)
 • lze také použít pro ukotvení strojů, trubních prostupů a desek 

 

 • míchání: na 5 kg suché malty 1 litr vody                        
               na 10 kg suché malty cca 2 litry vody


  25kg suché malty cca 13 litrů směsi
  doba zpracování: cca 12 minut
  doba vytvrzení: cca 60 minut

PARAMETRY PRODUKTU

 • vysoká počáteční pevnostdobrá přilnavost
 • vodonepropustná
 • vysoká odolnost vůči dynamickému namáhání
 • nesmršťuje se
 • zvětšení objemu > 0,1 %°
 • mrazuvzdorné a odolné vůči soli
 • tekutost > 65cm 
 • odolná oleji 
 

KATALOGOVÝ LIST

Rychletuhnoucí spárovací hmota Superfix 10