SEGMENTOVÁ TĚSNĚNÍ - ČLÁNKOVANÉ

Segmentová těsnění - článkované

POPIS PRODUKTU

Segmentové těsnění (ČLÁNKOVANÉ) pro bezpečné prostupy do objektu skrz obvodové stěny nebo základové desky. Kovové díly těsnění lze dodat ve dvou provedeních - galvanicky pozinkované nebo nerezové (V4A). Segmentové těsnění se skládá z několika elastomerových dílů, které jsou propojeny pomocí šroubů. Produkt se může rovněž objevovat pod názvem těsnící řetězy.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Bezpečné prostupy 

POUŽITÍ PRODUKTU

Při stlačení elastomerových dílů utahováním šroubů dochází rozpínání a vytěsnění mezikruží mezi ochrannou pažnicí / jádrovým vrtáním a přívodním potrubím.

PARAMETRY PRODUKTU

Prostupová segmentová těsnění zaručují těsnost prostupu do 2 barů (při zajištění těsnění proti vytlačení z otvoru, lze dosáhnout těsnosti až 6 barů). Tento typ těsnění je obecně odolný vůči ropným produktům a materiál může přijít do styku s pitnou vodou
Teplotní odolnost je dlouhodobě až + 80°C, krátkodobě až + 110°C.

 

KATALOGOVÝ LIST

Segmentové těsnění